>

AUDITORSKÁ ČINNOST

Naše auditorská společnost, která je registrována u Komory auditorů České republiky – číslo oprávnění 368, svým klientům poskytuje zejména tyto služby

Statutární audit

Statutární audit provádíme pro společnosti, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a pro společnosti, které chtějí auditem svých výsledků prezentovat veřejnosti svou důvěryhodnost. Výstupem je standardní auditorská zpráva s výrokem předepsaným zákonem a dopis adresovaný managementu účetní jednotky o nedostatcích zjištěných auditorem a doporučení auditora k odstranění zjištěných nedostatků.

Audit roční účetní závěrky chápeme jako završení celoroční spolupráce s klientem. Naším cílem je nejenom upozornit klienta na nedostatky v účetnictví a ve vnitřním kontrolním systému, ale i navrhovat jejich případné řešení v podmínkách klienta.
Při ověřování účetní závěrky používáme moderní informační technologie a specializovaný software pro auditory (IDEA®), což nám umožňuje provést vysoce kvalitní a efektivní audit roční účetní závěrky klienta. Znalost techniky auditu v počítačovém prostředí nám umožňuje předložit klientům velice zajímavou cenovou nabídku na naše produkty.

Audity a prověrky jiných historických finančních informací než je účetní závěrka
V rámci této činnosti ověřujeme nebo prověřujeme jakékoliv historické finanční informace (mimo účetní závěrky), jejichž ověření klient nebo jeho smluvní partneři požadují. Typicky se může jednat např. o ověření existence dluhů pro potřeby zvýšení základního kapitálu korporace, nebo o ověření reportovacího balíčku pro mateřskou společnost klienta a jiné podobné zakázky.

Ověřovací zakázky jiné než audity nebo prověrky historických finančních informací
Nejvýznamnější činností v této oblasti jsou ověřovací zakázky týkající se čerpání dotací a dodržení podmínek rozhodnutí o dotaci nebo smluvních podmínek dotace.

Přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb.

Pro naše klienty o okruhu obcí, měst a dobrovolných svazků obcí přezkoumáváme hospodaření podle zákona č. 420/2009 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výstupem této činnost je Zpráva o přezkoumání hospodaření. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázky rozsáhlé, provádíme tuto činnost během roku formou několika dílčích přezkoumání. U malých obcí provádíme jednorázové přezkoumání po skončení roku. 

Test kontrolního systému

Tento test je testem dodržování vnitřních kontrol a případný návrh změn. Výstupem je zpráva o nedostatcích vnitřního kontrolního systému a rizik z toho vyplývajících.

Forenzní audit

Forenzní audit provádíme v případě podezření na zpronevěru nebo neadekvátní výdaje ve společnosti, popř. při podezření na porušování některých zákonných ustanovení v účetní jednotce. Výstupem je dopis managementu o výsledku šetření.

Průběžné účetní poradenství a konzultace s auditorem
V rámci této oblasti poskytujeme osobní i telefonické konzultace nebo vypracování písemných stanovisek k vyžádané problematice z oblasti metodiky účetnictví a financování nebo organizace účetních a finančních agend, pokud klient požaduje poradenství od auditora. Výsledkem je podle složitosti problému ústní vysvětlení nebo písemné stanovisko či projekt podepsaný auditorem.

Kontaktujte nás...

  • Zámostí 68, Malenice
  • 387 06 - Česká republika
  • IČ: 62522078
  • Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4943.
Tel: 383 371 000
Fax: 383 371 077
Mobil: 602 157 517
Mail: info@adu.cz
všechny kontakty Ukázat mapu

Kontaktní formulář